ลงทะเบียนรายวิชากิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2557

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป
ระบบจะปิดการลงทะเบียนวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 เวลา 23.59 น.


เข้าสู่ระบบ
เลขประจำตัวนักเรียน:
รหัสผ่าน:
 
รหัสผ่าน วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 7 พฤษภาคม 2541 กรอกแบบนี้ 07/05/2541
หากเข้าไม่ได้ แจ้ง เลขประจำตัว วันเดือนปีเกิด ชั้นเรียน ไว้ด้านล่างนี้