ลงทะเบียนรายวิชากิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2556

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
ระบบจะปิดการลงทะเบียนวัที่ 28 พฤษภาคม 256 เวลา 24.00 น.


เข้าสู่ระบบ
เลขประจำตัวนักเรียน:
รหัสผ่าน:
 
รหัสผ่าน วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 07/05/2541 หากเข้าไม่ได้ แจ้งครูวีระวัฒน์ ผกานนท์