ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 562 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
link banner
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


หมวดหมู่ สื่อการเรียนรู้
สพม.29


Pre-Onet Com

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
Click ดูประวัติ
นายประพล ตระการไทย
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางพรรณี ไวยวุฒิ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางพูลทรัพย์ มิ่งสูงเนิน
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา
Click ดูประวัติ
นายปราโมทย์ กัลยา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพภายใน
Click ดูประวัติ
นางฉันทนา พลพวก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าระดับชั้น ม.6/หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นางอุษณีย์ ทองสหธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Click ดูประวัติ
นายประศาสตร์ พวงผกา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลและประเมินผล
Click ดูประวัติ
นางสาวจิตรลดา บุญรมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานการเรียนการสอน
Click ดูประวัติ
นายศิริ วิไลภรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนนักเรียนและเทียบโอนผลการเรียน
Click ดูประวัติ
ผศ.สุชญา ผลวัฒนะ
หัวหน้ากลุ่มงาน Education Hub (International Programe)
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
4 : กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบ
5 : กลุ่มบริหารทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
9 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
11 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา
12 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและ
13 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพล
14 : ครูชาวต่างประเทศ
16 : กลุ่มสนับสนุนการเรียน
21 : เจ้าหน้าที่
22 : ลูกจ้างประจำ
23 : แม่บ้าน-พ่อบ้าน-รปภ.-พขร.