รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนนารีนุกูล
102 ถนนแจ้งสนิท   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4524-4575 , 0-4524-5800 , 0-4525-4484
Email : email@narinukun.ac.th , narinukun.web@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :