ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ประเภท กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2565 สพม.อบอจ.
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน/หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูป
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2565,11:33  อ่าน 11234 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปฏิบัติหน้าที่การสอนด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ จนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)​ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ม.6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
ชื่ออาจารย์ : นางทิวาพร สมดวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2565,22:37  อ่าน 1837 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปฏิบัติหน้าที่การสอนด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ จนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 สูงกว่าระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางทิวาพร สมดวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2565,22:33  อ่าน 1795 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปฏิบัติหน้าที่การสอนด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ จนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ขึ้นไป
ชื่ออาจารย์ : นางทิวาพร สมดวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2565,22:32  อ่าน 1769 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เจ้าของ-Admin สื่อออนไลน์เกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรม
ชื่ออาจารย์ : นายธีรยุทธ บุษบงค์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2565,16:21  อ่าน 1998 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางทิวาพร สมดวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2565,16:04  อ่าน 2031 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล EIS teacher award
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภรณ์นภัส กนกชยพร
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2565,16:04  อ่าน 1455 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Asean activity and X - mas award
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภรณ์นภัส กนกชยพร
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2565,16:02  อ่าน 1408 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนยอดเยียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS ) ชนะเลิศ ระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน/หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูป
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2564,18:57  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูดีในดวงใจ ประจำปี 2546
ชื่ออาจารย์ : นายบัณฑิต สกนธวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2564,22:46  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..