ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูสอนดี และทุนครูสอนดี ปี พ.ศ.2554
ชื่ออาจารย์ : นายวัลลภ บุญช่วย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,11:57  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีในดวงใจ สพฐ. ครั้งที่ 7 พ.ศ.3553
ชื่ออาจารย์ : นายวัลลภ บุญช่วย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,11:55  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ทักษะคอมพิวเตอร์ "การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/Desktop ช่วงชั้นที่ 4" พ.ศ.2552
ชื่ออาจารย์ : นายวัลลภ บุญช่วย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,11:40  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนยอดเยี่ยม เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(ObecsAWARDS) ประจำปี พ.ศ.2565 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นายวัลลภ บุญช่วย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,11:13  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายชัชวาล ใจโชติ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยี
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2565,00:12  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปฏิบัติหน้าที่การสอนด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ จนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)​ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ม.6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
ชื่ออาจารย์ : นางทิวาพร สมดวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2565,22:37  อ่าน 1978 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปฏิบัติหน้าที่การสอนด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ จนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 สูงกว่าระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางทิวาพร สมดวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2565,22:33  อ่าน 1936 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปฏิบัติหน้าที่การสอนด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ จนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ขึ้นไป
ชื่ออาจารย์ : นางทิวาพร สมดวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2565,22:32  อ่าน 1903 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เจ้าของ-Admin สื่อออนไลน์เกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรม
ชื่ออาจารย์ : นายธีรยุทธ บุษบงค์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2565,16:21  อ่าน 2229 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางทิวาพร สมดวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2565,16:04  อ่าน 2198 ครั้ง
รายละเอียด..