ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 ครั้งที่5 (อ่าน 64) 14 ม.ค. 65
กำหนดการ ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 269) 29 ธ.ค. 64
ประกาศเรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3) (อ่าน 465) 29 พ.ย. 64
ประกาศเรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่2) (อ่าน 250) 20 พ.ย. 64
ประกาศเรื่องการเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 10) 12 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) (อ่าน 597) 04 พ.ย. 64
ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองกรอกข้อมูลการเปิดเรียนที่โรงเรียน : On-site ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 499) 04 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1265) 29 ต.ค. 64
ประกาศแจ้งผู้ปกครอง กำหนดการปฎิทินวิชาการ (อ่าน 1351) 11 ต.ค. 64
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (อ่าน 0) 09 ต.ค. 64
กำหนดการ รับวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 555) 05 ต.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณหน้าสระว่ายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 296) 17 ก.ย. 64
ประกาศเรื่องการเลื่อนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติที่โรงเรียน On-site (อ่าน 577) 03 ก.ย. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณหน้าสระว่ายน้ำโรงเรียนนารีนุกกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 290) 01 ก.ย. 64
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณหน้าสระว่ายน้ำ โรงเรียนนารีนุกูล) (อ่าน 227) 26 ส.ค. 64
ประกาศ เรื่องการเลื่อนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติเรียนที่โรงเรียน (On-site) (อ่าน 550) 20 ส.ค. 64
ประกาศเรื่องการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 425) 13 ส.ค. 64
แนวปฏิบัติสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 244) 13 ส.ค. 64
รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 ผ่านระบบออนไลน์ ณ โรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 0) 13 ส.ค. 64
แบบฟอร์มขออนุญาตสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบ โรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 7) 13 ส.ค. 64
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 0) 13 ส.ค. 64
ประกาศเรื่องการเลื่อนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติที่โรงเรียน (On-site) (อ่าน 225) 30 ก.ค. 64
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองชั้นและปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 44) 23 ก.ค. 64
ตารางการใช้ห้องวันมอบเอกสารการเรียน รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน (อ่าน 3) 12 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่องการเลื่อนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติเรียนที่โรงเรียน (On-site) (อ่าน 5) 09 ก.ค. 64
ประกาศเรื่องมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) (อ่าน 2) 09 ก.ค. 64
QRCODE รายวิชาชุมนุม (อ่าน 562) 08 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3) (อ่าน 315) 01 ก.ค. 64
ประกาศเลื่อนการจัดปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา2564 ครั้งที่ 2 (อ่าน 273) 01 ก.ค. 64
สารประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารวิชาการ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน on-site (อ่าน 57) 22 มิ.ย. 64
ประกาศเรื่องการขอแก้ไขผลการเรียนและการลงทะเบียนเรียนซ้ำ ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 12) 15 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่2) (อ่าน 699) 12 มิ.ย. 64
ตรวจสอบผลคะแนนสอบเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ปี 2564 (อ่าน 20) 01 มิ.ย. 64
ประกาศเรียกลำดับสำรองมามอบตัว (อ่าน 705) 31 พ.ค. 64
ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 76) 29 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 14) 25 พ.ค. 64
ประกาศแผนการเรียนและห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 56) 25 พ.ค. 64
ประกาศการรับหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2470) 24 พ.ค. 64
ประกาศเรื่องการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2067) 24 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7) 24 พ.ค. 64