ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการ ขอเชิญประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 82) 21 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน จำนวน 92 เครื่อง (อ่าน 66) 01 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 281) 25 พ.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ICT โปรเเกรมนานาชาติ (อ่าน 89) 20 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่งครูอัตราจ้าง เเละเจ้าหน้าที่ (อ่าน 128) 18 พ.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 157) 16 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 127) 13 พ.ค. 65
ประกาศประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน จำนวน 92 เครื่อง (อ่าน 100) 12 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ (อ่าน 150) 10 พ.ค. 65
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 และ ม.4 โรงเรียนนารีนุกูล ปีการศึกษา 2565 วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล (อ่าน 629) 30 เม.ย. 65
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 257) 29 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่โรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 7) 28 เม.ย. 65
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และ เจ้าหน้าที่ (อ่าน 412) 20 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (อ่าน 151) 19 เม.ย. 65
ประกาศเรื่อง เรียกผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 406) 04 เม.ย. 65
ประกาศเรื่อง เรียกผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 522) 04 เม.ย. 65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 2404) 02 เม.ย. 65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 1946) 01 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 2) 31 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 39) 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบคัดเลือก ประเภท ความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1261) 24 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบคัดเลือก ประเภท ความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1062) 23 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือแบบเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 346) 23 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อและแนวปฏิบัติในการสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2065) 22 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 2475) 21 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 949) 20 มี.ค. 65
ประกาศเรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (อ่าน 216) 18 มี.ค. 65
ประกาศผลคะแนนสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 39) 17 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 8) 09 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 6) 08 มี.ค. 65
ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 (อ่าน 2365) 03 มี.ค. 65
ประกาศเรื่อง การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 746) 03 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 2261) 01 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4050) 01 มี.ค. 65
ตารางสอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 1236) 01 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 1867) 01 มี.ค. 65
ประกาศ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 ครั้งที่11 (อ่าน 422) 25 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ ม.4 ECP (โควตา) (อ่าน 652) 23 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ECP (อ่าน 574) 21 ก.พ. 65
ประกาศ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 ครั้งที่10 (อ่าน 519) 18 ก.พ. 65