:: ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ::
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 ครั้งที่5 14 ม.ค. 65
กำหนดการ ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 29 ธ.ค. 64
ประกาศเรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3) 29 พ.ย. 64
ประกาศเรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่2) 20 พ.ย. 64
ประกาศเรื่องการเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 12 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) 04 พ.ย. 64
ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองกรอกข้อมูลการเปิดเรียนที่โรงเรียน : On-site ผ่านระบบออนไลน์ 04 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 29 ต.ค. 64
ประกาศแจ้งผู้ปกครอง กำหนดการปฎิทินวิชาการ 11 ต.ค. 64
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 09 ต.ค. 64
ภาพกิจกรรม
รับเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน