ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การจัดและรับมอบหนังสือ ชั้น ม.2 , ม.3 , ม.5 และ ม.6 (อ่าน 195) 30 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 2627) 28 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมีและชีวะ จำนวน 3 ห้อง ด้วยวิธีประกวดร (อ่าน 117) 26 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (อ่าน 1180) 21 พ.ค. 63
คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง บนแพลตฟอร์ม http://dlit.narinukun.ac.th (อ่าน 4099) 19 พ.ค. 63
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 (อัพเดทล่าสุด) (อ่าน 1960) 01 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียน ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 (อัพเดทล่าสุด) (อ่าน 1080) 01 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียน ม.1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 (อัพเดทล่าสุด) (อ่าน 1124) 01 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 และปฎิทินการรับสมัคร (อ่าน 994) 27 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการขอรับใบประกาศนียบัตรและเอกสารวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 461) 01 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 301) 24 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การเลื่อนการรับสมัคร/การสอบ/การมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3709) 19 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง แจ้งปฏิทินปฏิบัติงาน (อ่าน 963) 17 มี.ค. 63
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 482) 16 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 (อ่าน 4201) 11 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 (อ่าน 5292) 10 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ ECP ม.1 และ ม.4 (อ่าน 1491) 06 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน 1726) 06 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง แจ้งปฏิทินปฏิบัติงาน (อ่าน 461) 05 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6298) 04 มี.ค. 63
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 825) 01 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ม.4 ECP (โควตา) (อ่าน 876) 26 ก.พ. 63
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 10692) 18 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 3) 17 ม.ค. 63
ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอน 3 มกราคม 2563 (อ่าน 321) 02 ม.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 509) 15 พ.ย. 62
รายชื่อผู้สมัคร NARI Fun4Run Next Gen 2019 (เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3) (อ่าน 1481) 11 พ.ย. 62
ประกาศ งดการเรียนการสอน 8 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 412) 07 พ.ย. 62
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนารีนุกูล ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (อ่าน 751) 17 ต.ค. 62
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พ่อบ้าน และคนสวน (อ่าน 704) 09 ต.ค. 62
ประกาศ เรื่อง การเรียนการสอนชดเชย (อ่าน 1348) 18 ก.ย. 62
ประกาศ เรื่อง การหยุดเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ (น้ำท่วม) เพิ่มเติม (อ่าน 821) 15 ก.ย. 62
ประกาศ เรื่อง การหยุดเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ (น้ำท่วม) (อ่าน 912) 10 ก.ย. 62
พิธีมอบทุนการศึกษา ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 868) 26 ส.ค. 62
วารสารโรงเรียนนารีนุกูล ฉบับที่ 5 ปีการศึกษา 1/2562 (อ่าน 580) 21 ส.ค. 62
วารสารโรงเรียนนารีนุกูล ฉบับที่ 6 ปีการศึกษา 1/2562 (อ่าน 753) 21 ส.ค. 62
ประกาศผลสอบ Narinukun Math Contest 2019 (อ่าน 676) 20 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่ว (อ่าน 710) 14 ส.ค. 62
NARI Fun 4 Run Next Gen 2019 (เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3) (อ่าน 6190) 09 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์โรงเรียนนารีนุกูล Narinukun Math Cont (อ่าน 1308) 08 ส.ค. 62