ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ เเละตำเเหน่งพ่อบ้าน เเม่บ้าน (อ่าน 18) 29 พ.ย. 65
ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำเเหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 10) 29 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำเเหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 35) 25 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ เเละตำเเหน่งพ่อบ้าน เเม่บ้าน (อ่าน 64) 21 พ.ย. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และพนักงานขับรถ (อ่าน 87) 18 พ.ย. 65
กำหนดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 64) 18 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำเเหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 59) 17 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่งครูอัตราจ้าง ตำเเหน่งพ่อบ้าน เเม่บ้าน เเละตำเเหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 86) 15 พ.ย. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ ตำเเหน่ง นักการภารโรง กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน (อ่าน 69) 15 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำเเหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 79) 12 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ตำแหน่งพ่อบ้าน แม่บ้าน และตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 96) 08 พ.ย. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง เเละตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (labboy) (อ่าน 125) 05 พ.ย. 65
ประกาศ รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำเเหน่ง นักการภารโรง กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 101) 04 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง เเละ ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (LABBOY) (อ่าน 198) 03 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง เเละ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (LABBOY) (อ่าน 197) 26 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำเเหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 140) 25 ต.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 276) 22 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 243) 18 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 318) 04 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุด (ใต้ถุนอาคาร 12) (อ่าน 337) 05 ก.ย. 65
ประกาศผลการสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนนารีนุกูล Narinukun Math Test 2022 (อ่าน 2078) 01 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Narinukun Math Test 2022 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (อ่าน 2099) 26 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Narinukun Math Test 2022 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 576) 26 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุด (ใต้ถุนอาคาร 12) (อ่าน 289) 22 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 272) 11 ส.ค. 65
หนังสือราชการ ขอเชิญประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1750) 21 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน จำนวน 92 เครื่อง (อ่าน 487) 01 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 942) 25 พ.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ICT โปรเเกรมนานาชาติ (อ่าน 388) 20 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่งครูอัตราจ้าง เเละเจ้าหน้าที่ (อ่าน 354) 18 พ.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 372) 16 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 326) 13 พ.ค. 65
ประกาศประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน จำนวน 92 เครื่อง (อ่าน 317) 12 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ (อ่าน 342) 10 พ.ค. 65
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 และ ม.4 โรงเรียนนารีนุกูล ปีการศึกษา 2565 วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล (อ่าน 898) 30 เม.ย. 65
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 464) 29 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่โรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 21) 28 เม.ย. 65
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และ เจ้าหน้าที่ (อ่าน 565) 20 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (อ่าน 345) 19 เม.ย. 65
ประกาศเรื่อง เรียกผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 617) 04 เม.ย. 65
ประกาศเรื่อง เรียกผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 778) 04 เม.ย. 65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 2823) 02 เม.ย. 65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 2248) 01 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 8) 31 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 48) 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบคัดเลือก ประเภท ความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1421) 24 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบคัดเลือก ประเภท ความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1189) 23 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือแบบเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 482) 23 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อและแนวปฏิบัติในการสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2269) 22 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 2743) 21 มี.ค. 65