ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร "การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน"

โรงเรียนนารีนุกูล  โดยกลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู  ได้จัดโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรโรงเรียนนารีนุกูล  ประจำปีการศึกษา 2559  หลักสูตร "การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน"  สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรโรงเรียนนารีนุกูลตระหนักและเข้าใจบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคล  และนำศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสัมมนาดงฟ้าห่วน  สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

รูปภาพเพิ่มเติม ==> https://goo.gl/FeQGxQ

โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2560,20:29   อ่าน 904 ครั้ง