ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

การปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2560

              งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแจ้งกฎ ระเบียบ  แนวปฏิบัติของสถานศึกษา  ตลอดจนการปรับตัวทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  ของนักเรียนให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง  ดำรงตนอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างมีความสุข  โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เป็นการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล  โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

รวมภาพ : กิจกรรมปฐมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  คลิก!!

รวมภาพ : กิจกรรมปฐมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  คลิก!!

โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2560,18:47   อ่าน 1089 ครั้ง