ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนนารีนุกูล
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.โรงเรียนนารีนุกูลและโรงเรียนนารีนุกูล 2 ได้จัดอบรมโครงการอบรมครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนนารีนุกูล ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อขยายผลครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนนารีนุกูล ตามนโยบายของ สพฐ. ในการขยายเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม โดยได้รับเกียรติวิทยาการนำโดยนายยิ่งยง นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่และคณะครูจากโรงเรียนปรางค์กู่

>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<<

โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2561,17:10   อ่าน 324 ครั้ง