ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษาปี 2561
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. งานแนะแนว กลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส ซึ่งเป็น 1 ใน 5 บริการแนะแนว ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเช่น นารีนุกูลสมาคม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนารีันุกูล มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล สหกรณ์ร้านค้า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล ตลอดจนผู้มีจิคศรัทธาจากหลากหลายอาชีพ โดยได้จัดทุนการศึกษาเป็น 3 แบบ นักเรียนที่ได้รับทุน 303 รายดังนี้
1.ทุนจัดสรรจากโรงเรียน จำนวน 261 ทุน เป็นเงิน 591,500 บาท
2.ทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล จำนวน 36 ทุน เป็นเงิน 91,500 บาท
3.ทุนต่อเนื่อง ดร.นวรัตน์ อุดมประเสริฐ จำนวน 5 ทุน เป็นเงิน 30,00 บาท
รวมทั้งสิ้น 713,000 บาท
โดยได้รับเกียรติจากท่าน วลงกรณ์ บุญเต็ม รอง ผอ.สพม.29 เป็นประธานในพิธีมอบทุน

 
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2561,17:14   อ่าน 384 ครั้ง