ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
วันเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนที่เรียนแผการเรียนภาษาเวียดนามได้รู้จักและเข้าใจในวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล

โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2562,10:58   อ่าน 92 ครั้ง